ระเบียบวาระการประชุมกรรมการพิจารณเงินบำรุงคลินิคและการแพทย์แผนไทย

รายละเอียด : ระเบียบวาระการประชุมกรรมการพิจารณเงินบำรุงคลินิคและการแพทย์แผนไทย
วันที่ : พฤหัส, 30 กันยายน, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : ประตูคูณ (112)
ผู้บันทึก : งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พุธ, 29 กันยายน, 2021 16:38
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
งานการเงิน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม