(กลุ่มงานประกัน) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ระดับประเทศ

รายละเอียด : (กลุ่มงานประกัน) ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ระดับประเทศ
วันที่ : อังคาร, 28 กันยายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ
ปรับปรุง : อังคาร, 28 กันยายน, 2021 8:53
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม