ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร

รายละเอียด : ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
วันที่ : อังคาร, 28 กันยายน, 2021
เวลา : 9:00-11:00
ระบุเวลา: 120 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : จันทร์, 27 กันยายน, 2021 18:35
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม