ประชุมคณะทำงานEOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10

รายละเอียด : เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ 40 คน
วันที่ : อังคาร, 28 กันยายน, 2021
เวลา : 13:30-16:00
ระบุเวลา: 150 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : จันทร์, 27 กันยายน, 2021 6:13
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม