ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 45

รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ครั้งที่ 45
วันที่ : อังคาร, 21 กันยายน, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : จันทร์, 20 กันยายน, 2021 14:12
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม