ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพอสม.ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย

รายละเอียด : ประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพอสม.ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย
วันที่ : อังคาร, 28 กันยายน, 2021
ประเภท : ลีลาวดี (231)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ
ปรับปรุง : จันทร์, 20 กันยายน, 2021 11:10
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม