ประชุม ถอดบทเรียน โควิค

รายละเอียด : ประชุม ถอดบทเรียน โควิค
วันที่ : อังคาร, 21 กันยายน, 2021
เวลา : 14:00-16:00
ระบุเวลา: 120 นาที
ประเภท : สหกรณ์ (113)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : จันทร์, 20 กันยายน, 2021 10:19
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม