สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

รายละเอียด : นพ.สสจ. ประธาน คกก.
วันที่ : อังคาร, 21 กันยายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ลีลาวดี (231)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : พฤหัส, 16 กันยายน, 2021 15:13
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม