ประชุมรับรองหมอพื้นบ้าน

รายละเอียด : ประชุมรับรองหมอพื้นบ้าน
วันที่ : อังคาร, 28 กันยายน, 2021
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ปรับปรุง : พฤหัส, 16 กันยายน, 2021 10:34
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม