ประชุม service plan

รายละเอียด : ประชุม service plan
วันที่ : อังคาร, 21 กันยายน, 2021
เวลา : 8:00-16:30
ระบุเวลา: 510 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ปรับปรุง : พุธ, 15 กันยายน, 2021 16:32
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม