(กลุ่มงานประกัน) ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัด จำนวน 12 คน

รายละเอียด : (กลุ่มงานประกัน) ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัด จำนวน 12 คน
วันที่ : อังคาร, 21 กันยายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ราชาวดี (121)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ
ปรับปรุง : อังคาร, 14 กันยายน, 2021 10:15
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ประกันสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม