ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร

รายละเอียด : ประชุม EOC โควิด19 สนง.สสจ.มุกดาหาร
วันที่ : จันทร์, 13 กันยายน, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : อาทิตย์, 12 กันยายน, 2021 20:28
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม