ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10

รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ : จันทร์, 13 กันยายน, 2021
เวลา : ตลอดวัน
ประเภท : ลีลาวดี (231)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล
ปรับปรุง : อาทิตย์, 12 กันยายน, 2021 13:15
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม