ประชุมคณะทำงานพิจารณางบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 10

รายละเอียด : ประชุมคณะทำงานพิจารณางบค่าเสื่อม เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ : จันทร์, 13 กันยายน, 2021
เวลา : 13:00-16:30
ระบุเวลา: 210 นาที
ประเภท : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ปรับปรุง : พฤหัส, 9 กันยายน, 2021 14:20
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม