ซ้อมแผนบนโต๊ะ Stroke STEMI Hip

รายละเอียด : ผู้เข้าประชุม ๔๐ คน ได้แก่ รพช.ทุกอำเภอ กลุ่มงาน สร.
วันที่ : จันทร์, 4 ตุลาคม, 2021
เวลา : 8:00-16:30
ระบุเวลา: 510 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
ปรับปรุง : ศุกร์, 1 ตุลาคม, 2021 14:41
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม