เปิดซองซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ

รายละเอียด : เปิดซองซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฯ
วันที่ : จันทร์, 6 กันยายน, 2021
เวลา : 9:00-16:00
ระบุเวลา: 420 นาที
ประเภท : ประตูคูณ (112)
ผู้บันทึก : งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร
ปรับปรุง : ศุกร์, 3 กันยายน, 2021 14:08
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
งานพัสดุ กลุ่มงานบริหาร


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม