ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)

รายละเอียด : เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ 40 คน
วันที่ : เสาร์, 28 สิงหาคม, 2021
เวลา : 13:30-16:00
ระบุเวลา: 150 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พฤหัส, 26 สิงหาคม, 2021 13:40
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม