ประชุมระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุ Stroke STEMI HIP fraceture

รายละเอียด : ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ หน.ER รพ.ทุกแห่ง
วันที่ : อังคาร, 21 กันยายน, 2021
เวลา : 8:00
ประเภท : ทานตะวัน (241)
ผู้บันทึก : กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
ปรับปรุง : พุธ, 25 สิงหาคม, 2021 10:43
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม