,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์

รายละเอียด : ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
วันที่ : จันทร์, 6 กันยายน, 2021
ประเภท : การบูร (221)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : อังคาร, 17 สิงหาคม, 2021 15:45
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม