,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์

รายละเอียด : ,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
วันที่ : เสาร์, 28 สิงหาคม, 2021
ประเภท : การบูร (221)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พฤหัส, 29 กรกฏาคม, 2021 10:56
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม