ประชุมคณะทำงานEOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10

รายละเอียด : เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ 40 คน
วันที่ : พฤหัส, 30 กันยายน, 2021
เวลา : 9:00-12:00
ระบุเวลา: 180 นาที
ประเภท : พุทธรักษา (111)
ผู้บันทึก : ศูนย์สนับสนุน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ปรับปรุง : พุธ, 29 กันยายน, 2021 16:14
ผู้มีส่วนร่วม : ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มงาน ทันตสาธารณสุข


ส่งอีเมล์ถึงผู้มีส่วนร่วม