ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
ตุลาคม 2021
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ธันวาคม 2021
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

พฤศจิกายน 2021

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด MCH conf
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 12:30» ประชุมคณะทำงานCPPO สมุนไพร กัญชง กัญชง เขต 10
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 8» ตรวจรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ 21 เครื่อง
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมขับเคลื่อนงานแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 12» โครงการวิจัยเด็กปฐมวัย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก CPPO เขตสุขภาพที่
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
03
คลิกดูรายละเอียด ชี้แจงเกณฑ์ ITA ปี 65 กสธ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก CPPO เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ CPO เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ WebEX โดยท่าน นพ.สสจ.มห เป็นประธาน
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
04
คลิกดูรายละเอียด จัดห้องประชุม กฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 10» พิจารณาข้อร้องเรียน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมวางแผนป้องกันและควบคุมโรคโควิด10เขตเมือง/ในการประชุมประจำเดือน
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คปสข.เขตสุขภาพที่ ผ่านระบบ VDO conference
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» จัดห้องประชุม กฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
06
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯประจำปี2564
คลิกดูรายละเอียด ประชุมใหญ่สหกรณ์ฯประจำปี2564
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอาหารปลอดภัย ร่วมกับ mobile unit
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมฝ่ายเภสัช
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมรับการชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2565 จากกระทรวงสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิจัยพัฒนาเด็ก
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมขับเคลื่อนงานหมอพื้นบ้านจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมรับรองหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/64
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คุ้มครองผู้บริโภคฯ Ranking
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมคณะกรรมการ CPO เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ WebEX โดยท่าน นพ.สสจ.มห เป็นประธาน
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุม VDO CON. การบังคับใช้กฎหมาย กับ COVID ของกรมอนามัย
คลิกดูรายละเอียด รับคณะกรรมการTO BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงอำเภอ คบส.
คลิกดูรายละเอียด สคร.ออกติดตามการดำเนินงานควบคุมโรคกรณีการระบาดคลัสเตอร์อายุรกรรมหญิง รพ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ เขตสุขภาพที่ 10
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทย พศ.2566-2570
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช รพช
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุม คกก.ชุดที่ 30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
13
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
14
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
15
คลิกดูรายละเอียด ประชุม Pre-Post marketing team คบส.
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
16
คลิกดูรายละเอียด เวทีสรุปบทเรียนธรรมนูญจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 8:30»  เวทีสรุปบทเรียนธรรมนูญจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมเตรียมงานเดินแบบกาชาด65
17
คลิกดูรายละเอียด งานจิตเวช/ธิดา
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ตรวจรับครุภัณฑ์
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวช
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมงานEMS
18
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
19
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
คลิกดูรายละเอียด 13:30» เตรียมประชุมคณะทำงานบริหารกำลังคนฯ
20
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
21
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
22
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบข้อมูลกำลังคน เพื่อรองรับภารกิจกระทรวงสาธารณสุข
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
23
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานบริหารกำลังคนฯ
คลิกดูรายละเอียด คุ้มครองผู้บริโภคฯ ประชุมทำแผน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 11» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงคลินิกและการแพทย์แผนไทยปรับแผนครั้งที่ 1/2565
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
25
คลิกดูรายละเอียด คุ้มครองผู้บริโภคฯ ประชุมทำแผน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก โรคติดต่อจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
27
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ CPO เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ WebEX โดยท่าน ผตร. เป็นประธาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 10 (แบ่งกลุ่มย่อย 9 C )
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
30
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่น
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน NCD
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานยาเสพติดระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13»  ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10