ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2016
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
พฤศจิกายน 2016
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ตุลาคม 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
            01
02
03
คลิกดูรายละเอียด 9» VDO conferen รับนโยบายกระทรวง
04
05
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะะกรรมการสหกรณ์ ฯ 18 คน
06
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมกิจกรรม "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
13» ประชุมคณะกรรมการย้าย
08
09
10
11
12
13
14
15
16
วันปวารณาออกพรรษา
17
18
19
20
21
22
23
วันปิยมหาราช
24
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
25
26
27
28
29
30
31