ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กรกฏาคม 2014
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
กันยายน 2014
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

สิงหาคม 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมแรงงานต่างด้าว ระบบ POLYCOM
คลิกดูรายละเอียด 13» การบันทึกข้อมูล บนฐานข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทย(MOC)
คลิกดูรายละเอียด 13» การบันทึกข้อมูล บนฐานข้อมูลกลาง กระทรวงมหาดไทย(MOC)
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข้ง
คลิกดูรายละเอียด 14» VDO Conference เรื่องการเตรียมความพร้อมป้องกันเชื้อไวรัส อ๊โบล่า
05
คลิกดูรายละเอียด ผู้ประกอบการร้านยา
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมประเด็นงานสิ่งแวดล้อมและผู้สูงอายุ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลเวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
07
08
คลิกดูรายละเอียด อบรมโปรแกรมการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา(ยาเสพติด)
คลิกดูรายละเอียด 8» รับประเมินอำเภอเข้มแข็ง
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับคณะ ฯ ประกวดอ.เข้มแข็ง
09
10
11
คสช.ประกาศให้วันที่ 11 สค.2557เป็นวันหยุดราชการ
12
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
13
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
14
คลิกดูรายละเอียด 13:30» เจรจาไกล่เกลี่ย คดีอุบัติเหตุรถชน
15
คลิกดูรายละเอียด อบรมโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่บัญชี
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ต้อนรับคณะศึกษาดูงานยาเสพติดจากจังหวัดบุรีรัมย์
16
17
18
19
19 สค 57 ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนตำบล ณ โรงแรมแกรนด์
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม JHCIS ทันต
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะทำงานยาสูบ
20
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบ jhcos&JMIS
21
คลิกดูรายละเอียด อบรมทางไกล เรื่องการแพทย์แผนตะวันออกในระบบสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบ jhcos&JMIS
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการ ติดตั้ง และเชื่อมโยงระบบ jhcos&JMIS
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนร้งานจิตเวช MCATT
23
24
25
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทำแผนการเงิน
คลิกดูรายละเอียด สัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 18 อัตรา
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุม CFO ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด สัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับข้าราชการ จำนวน 18 อัตรา
27
คลิกดูรายละเอียด อบรมทางไกล ฯแพทย์แผนไทย การตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้
คลิกดูรายละเอียด สอบข้อเขียนพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา
28
คลิกดูรายละเอียด รับสมัคร ODOD
คลิกดูรายละเอียด อบรมพบยส. งานยาเสพติดและ HA ยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด อบรมพบยส. งานยาเสพติดและ HA ยาเสพติด
คลิกดูรายละเอียด นัดทำ ก.พ.7
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการAUDIT งาน EMS เขต ๑๐
คลิกดูรายละเอียด รับสมัคร ODOD
30
31