ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สิงหาคม 2015
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ตุลาคม 2015
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

กันยายน 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
    01
02
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด 9» คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่2
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานเตรียมไปสรุปผลงานสาสุขที่เขาใหญ่
03
คลิกดูรายละเอียด อบรมนักบัญชี พี่สอนน้อง
04
คลิกดูรายละเอียด 8» ม.41
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมแนวทางการดำเนินงานผู้มีปัญหาสถานและสิทธิ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมพิจารณางบลงทุน 60-61
คลิกดูรายละเอียด 9» สอบข้อเขียนพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 13» อัตราการเรียกเก็บทางการแพทย์
05
06
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดขอนแก่น
07
คลิกดูรายละเอียด นำเสนอแผน planfin ต่อcfo จังหวัด
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
08
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
09
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
10
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» การใช้ยาแผนไทยในบัญชียาหลักแห่งชาติ (20 คน)
11
คลิกดูรายละเอียด รับสมัครนักเรียนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
12
13
14
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุม PCM
15
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด 9» สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
19
20
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด 13» กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมคณะอนุกรรม EMS โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน จำนว
24
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปรับปรุงการควบคุม(แผนบริหารความเสี่ยง) ระดับองค์กร ส
25
คลิกดูรายละเอียด 8» เวทีแลกเปลี่ยนงาน NGOs
26
27
28
คลิกดูรายละเอียด กลุ่มงานควบคุมโรค ประชุมคณะทำงานการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 3/2558 จำนวน 30 คน
29
30