ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มีนาคม 2014
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
พฤษภาคม 2014
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
    01
คลิกดูรายละเอียด นักเรียนทุนมารายงานตัว
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงาน NCD Board Mukdahan
02
คลิกดูรายละเอียด สัมภาษณ์งานบริการแม่และเด็ก
คลิกดูรายละเอียด สัมภาษณ์งานบริการแม่และเด็ก (ทันตฯ) ห้องไกล่เกลี่ย
สัมภาษณ์งานบริการแม่และเด็ก (ทันตฯ) ห้องประตูคูน
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลเวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE คณะที่ 7
03
คลิกดูรายละเอียด สอบข้อเขียนพนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประเมินผลการจัดบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมสภาคนพิการ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการ PMQA หมวด ๕
04
คลิกดูรายละเอียด ตรวจสอบภายใน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรม KPI จังหวัด และ PMQA คณะที่ 4
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมสมัชชาสาธารณสุขท้องถิ่น
05
06
วันจักรี Chakri Memorial Day
07
ชดเชยวันจักรี Substitution for Chakri Memorial Day
08
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงาน TO BE NUMBER ONE (คณะที่ ๗)
09
คลิกดูรายละเอียด อบรมพัฒนานักปรับเปลี่ยนพฤติกรมสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(แผนปรับปรุงการควบคุม)ระดับองค์กร
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุม PMQA
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานระบาดวิทยา
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามตัวชี้วัดระดับเขต
11
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมพิจารณาย้าย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการลงข้อมูลตัวชี้วัด
12
13
วันสงกราต์/วันผู้สูงอายุ Songkral Festival Day
14
วันสงกราต์/วันครอบครัว Songkran Festival Day
15
หยุดเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
16
ชดเชยวันสงกรานต์ Substitution for Songkran Festival day
17
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมจัดทำนโยบายสาธารณะ NCD
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสอบทานความถูกต้องข้อมูลตัวชี้วัด
19
20
21
คลิกดูรายละเอียด สัมภาษณ์พนักงานราชการ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลถ่ายทอดความรุ้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย
22
คลิกดูรายละเอียด 8:30» เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
23
24
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการ EMS
13:30» ประชุมคณะกรรมการไต
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการไต
25
26
27
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุม CFO ระดับจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมโปรแกรม 506
29
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานควบคุมโรค