ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มกราคม 2019
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
มีนาคม 2019
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

กุมภาพันธ์ 2019

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
          01
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประจำเดือนโครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทันตบุคลากร
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสรุปข้อเสนอแนะจากการรตรวจราชการ
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด จัดห้องประชุม 3 โตีะเก้าอี้งบปี2562
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม จนท.กลุ่มงาน คร.
05
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม คกก รายได้ ค่าใช้จ่าย
คลิกดูรายละเอียด 9» ชี้แจงแนวทางการสำรวจความต้องการใช้กัญชาในสถานพยาบาล(กง แพทย์แผนไทย)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการศึกษาประชขาสัมพันธ์ฯ จำนวน 5 คน
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหัวหน้่ากลุ่มงาน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมณคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ จำนวน 20 คน
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมชี้แจงเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
คลิกดูรายละเอียด 13» เตรียมการจัดแข่งขันฟุตบอล
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงาน NCD
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพ ผอ.รพ.สต.
08
คลิกดูรายละเอียด อบรมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย และปรับเปลี่ยนฟฤติกรรมรูปแบบการบริโ
คลิกดูรายละเอียด 8» อบรมคัดกรอง บำบัดรักษา บุหรี่ สุรา
09
10
11
คลิกดูรายละเอียด อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
คลิกดูรายละเอียด ประชุม ov และงานควบคุมโรคติดต่อ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รับ อ.ทพ.มศว.เยี่ยมนิสิตทันตแพทย์ มศว.
คลิกดูรายละเอียด 12» ประชุมทีมงานเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
12
คลิกดูรายละเอียด อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กลั่นกรอง KPI Ranking
คลิกดูรายละเอียด 7» ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
คลิกดูรายละเอียด 11» ประชุมผู้รับผิดชอบงาน TB อำเภอเมืองมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเตรียมความพร้อม อสม.ระดับชาติ
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ NCD Board Mukdahan
คลิกดูรายละเอียด อบรมการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี
คลิกดูรายละเอียด 7» ตรวจสุขภาพประจำปี 2562
14
คลิกดูรายละเอียด สรุปผลการนิเทศและการประชุม TUC
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติ ผอ.รพ.สต.ฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมงานการฆ่าตัวตายจังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติ ผอ.รพ.สต.ฯ
15
คลิกดูรายละเอียด จัดประชุมระเบียบงานสารบรรณ
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติ ผอ.รพ.สต.ฯ
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติ ผอ.รพ.สต.ฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม VDO Conference จัดซื้อจัดจ้าง
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด จัดห้องประขุม 4
คลิกดูรายละเอียด จัดห้องประขุม 3
คลิกดูรายละเอียด (ศูนย์อาเซียนฯ) จัดประชุมเว็บไซด์อาเซียนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 18 คน
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงจัดเตรียมร่วมงานมหกรรมแพทย์แผนไทย จัดบูท งานมหกรรมที่จังหวัดสุรินทร์
คลิกดูรายละเอียด ประชุมประจำเดือนโครงการ TUC
คลิกดูรายละเอียด ประชุมทีมวิชาการ อสม.ระดับชาติ
19
หยุดวันมาฆบูชา
20
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติ ผอ.รพ.สต.ฯ
คลิกดูรายละเอียด 9» สอ.รพ..พระปกเกล้า จำกัด มาเยี่ยมดูงาน จำนวน 50 คน
21
คลิกดูรายละเอียด อบรมงานป้องกันทุจริต
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติ ผอ.รพ.สต.ฯ
คลิกดูรายละเอียด ประชุม เสนอ KPI Ranking
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมงานป้องกันทุจริต
คลิกดูรายละเอียด ประชุมนำเสนอ KPI Ranking
23
24
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิกในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใ
25
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงแนวทางการศึกษาดูงาน รพ ลำปลายมาศ
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
27
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ 5ส.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานระดับอำเภอ EMS
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะทำงานตำบลต้นแบบเมืองสมุนไพร
28
คลิกดูรายละเอียด ประชุมลงทะเบียนหลักประกัน
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.