ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2018
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
มกราคม 2019
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ธันวาคม 2018

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา 101 ชั้น 1 : ราชาวดี 102 ชั้น 2 : ทานตะวัน 203 ชั้น 4 : ดาวเรือง 204 ชั้น 4 (vdo conferance) : ลีลาวดี 205 ชั้น 3 : การบูร 206 ชั้น 2 : สหกรณ์ 107 ชั้น 1 : ประตูคูณ 108 ชั้น 1
พฤ
            01
02
03
04
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กบห.
คลิกดูรายละเอียด ประชุมอปท.มาลาเรีย
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์ IT จำนวน 10 คน
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ
05
หยุดวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวชระดับอำเภอ จำนวน ๑๕ คน ช่วงเช้าอ.ต้น สอนโ
คลิกดูรายละเอียด 9» รับคณะศึกษางาน อสม.
07
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ปี 2562 จ.มุกดาหาร
13» ขอเชิญประชุมเร่งรัดการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เป็นรูปธรรมตามข้
08
09
10
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ พชอ.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดิำเนินงานสหกรณ์ จำนวน 18 คน
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุม EPI อาหารและน้ำ และ มือเท้าปาก
13
คลิกดูรายละเอียด 9» คณะอาจารย์คณะทันตแพทย์ มศว ขออนุญาตพบ นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมงานกีฬา
14
15
16
17
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กบห.
19
20
21
22
23
24
คลิกดูรายละเอียด เตรียมความพร้อม อสม.ดีเด่น
25
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
26
27
28
29
30
31
วันหยุดสิ้นปี 2561