ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สิงหาคม 2014
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
ตุลาคม 2014
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

กันยายน 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำ VD ทัศน์ ผู้เกษียณ
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมติดตามงบค่าเสื่อมปี 57 อ.เมือง
02
คลิกดูรายละเอียด งานประกันสุขภาพต่างด้าว
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมเรื่องวัณโรค
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานสรุปผลการดำเนิืนงานสาธารณสุขปี57
03
คลิกดูรายละเอียด จัดอบรมเรื่องวัณโรค
04
คลิกดูรายละเอียด การัดทำระบบ authen
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ QA พยาบาล
คลิกดูรายละเอียด ประชุมบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ
05
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป.
คลิกดูรายละเอียด การจัดทำระบบ authen สสจ.มุกดาหาร บริหาร​ความเสี่ยง
คลิกดูรายละเอียด สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการ QA พยาบาล
06
07
08
09
10
11
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 12» ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำ VD ทัศน์ ผู้เกษียณ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» เจรจาไกล่เกลี่ยคดีรถชน(สสอ.หนองสูง)
12
คลิกดูรายละเอียด โครงการอบรมการเงินการบัญชี
13
14
15
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมนำเสนอแผนการเงินโรงพยาบาล
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเตรียมสรุปผลงานประจำปี 2557
16
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปี58
17
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณปี58
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเว็บไซต์ 3 ประเทศ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง(แผนปรับปรุงการควบคุม)ระดับองค์กร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์
19
คลิกดูรายละเอียด อบรมโปรแกรมงานยาเสพติดรุ่นที่1
20
21
22
คลิกดูรายละเอียด อบรมโปรแกรมงานยาเสพติดรุ่นที่2
23
24
25
26
คลิกดูรายละเอียด ประชุม CFO ระดับจังหวัด
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของประชากรในเขต
คลิกดูรายละเอียด 13» ม.41
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาความซ้ำซ้อนของประชากรในเขต