ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กุมภาพันธ์ 2015
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
เมษายน 2015
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

มีนาคม 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
01
02
คลิกดูรายละเอียด โครงการสรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบบัญชี
คลิกดูรายละเอียด 10:30» ข้าราชการแสดงความจำนงลาศึกษา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป
03
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สรุปผลการดำเนินงานและตรวจสอบการบันทึกบัญชี
04
05
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ปรับมาตรฐานผู้สำรวจทันตสุขภาพ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
06
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบรายงาน ระ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม คกก.รังสีวินิจฉัย
07
08
09
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สาขาผู้เชี่ยวชาญเรื่องทันตกรรม
10
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการ QOF58 ครั้งที่1
12
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคลินิก Primary GMP team ระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด 9» อบรมทางไกลการวินิจฉัยโรคลมทั่วไปและเวชปฏิบัติ
13
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน จนท.รพ.มุกดาหาร
17
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุ (EMS) จำนวน 40 คน กลุ่มงานควบค
18
คลิกดูรายละเอียด อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนอุบัติเหตุ (EMS) จำนวน 40 คน กลุ่มงานควบค
19
คลิกดูรายละเอียด 9» อบรมทางไกลว่าด้วยการวืนิจฉัยโรคลมผู้สูงอายุและการตั้งยารักษา
20
21
22
23
คลิกดูรายละเอียด 9» JHCIS บริหารเวชภัณฑ์
24
25
26
27
28
29
30
31