ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2016
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
พฤศจิกายน 2016
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ตุลาคม 2016

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2(ประตูคูน) : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(สหกรณ์ใช้)
พฤ
            01
02
03
คลิกดูรายละเอียด 8» รายงานตัว ขรก ใหม่
คลิกดูรายละเอียด 9» VDO conferen รับนโยบายกระทรวง
04
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมทีม IT สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9:30» war room Zika นพ.สสจ.
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมฝ่ายพัฒน์
05
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC ZIKA
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะะกรรมการสหกรณ์ ฯ 18 คน
06
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหารสสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมแผน คบส.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม EOC ZIKA
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมกิจกรรม "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกลองระดับกลุ่มงานปี2560
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC ZIKA
13» ประชุมคณะกรรมการย้าย
08
09
10
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกลองระดับกลุ่มงานปี2560
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC ZIKA
11
คลิกดูรายละเอียด 8:30»  ประชุม EOC ZIKA
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC Zika
12
ประชุมสิ่งแวดล้อม
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC Zika
13
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกลองระดับกลุ่มงานปี2560
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุม EOC Zika
14
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลั่นกลองระดับกลุ่มงานปี2560
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม EOC Zika ระดับอำเภอ และจังหวัด
15
16
วันปวารณาออกพรรษา
17
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม. EOC ZIKA
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงานพัฒน์
18
คลิกดูรายละเอียด 8:30» สหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานยาเสพติดปี60
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการบริหารสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการกลุ่มวัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 10
8:30» War room ZIKA
20
21
คลิกดูรายละเอียด ประชุมพัฒนาแผนจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด ประชุมแผนจังหวัดมุกดาหาร
22
23
วันปิยมหาราช
24
หยุดชดเชยวันปิยมหาราช
25
คลิกดูรายละเอียด คอนเฟอร์เรน โปรแกรมบริหารยุทธ์ศาสตร์
26
คลิกดูรายละเอียด VDO Conference เร่งรรัดติดตาม งบลงทุนปี60
27
พิจารณาผลประกวดราคาครุภัณฑ์ทันตกรรม 3 รายการ
28
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการ กกต. สหกรณ์ฯ จำนวน 15 คน
29
30
31