ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤษภาคม 2020
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
กรกฏาคม 2020
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

มิถุนายน 2020

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: พุทธรักษา (111) : ประตูคูณ (112) : สหกรณ์ (113) : ราชาวดี (121) : การบูร (221) : ลีลาวดี (231) : ทานตะวัน (241) : ดาวเรือง (242 vdo conferance)
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด อบรมปฐมนิเทศข้าราชการและบุคลากรใหม่
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมวางแผนการสอนIQเด็ก
02
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงานNCD
คลิกดูรายละเอียด 10» คุ้มครองผู้บริโภคฯ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม การถอดบทเรียนและสรุปผลการจัดโครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่
03
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
04
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ประจำเดือนมิถ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินสสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» คบส.ประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินฟื้นฟูหลังโควิด-19
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม PM ผู้สูงอายุ
05
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โนตบุค
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมกลุ่มงาน ส่งเสริมสุขภาพ
06
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
07
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
08
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
09
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)
10
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจง กิจกรรมก้าท้าใจ SS 2
11
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการดำเนินงาน สอ.สสจ.มุกดาหารฯ จำนวน 20 คน
12
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
13
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
14
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
15
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก CM / CG ผู้สูงอายุสุขภาพดี
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
16
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมกลุ่มงาน NCD
17
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 63
18
คลิกดูรายละเอียด ประชุมหัวหน้างานประกันสุขภาพ ระดับอำเภอ
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมการติดตามการบริหารงานกองทุนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
19
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
20
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
21
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
22
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
23
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด การตรวจสอบข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบ (ติด C) และข้อมูลปฏิเสธการจ่ายชดเชย (DENY)
24
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
25
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุม ชี้แจง ติดตามการประเมินศาสนสถาน ตามโปรแกรม Thai stop covid
26
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพ
27
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
28
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
29
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)
30
คลิกดูรายละเอียด ศูนย์ EOC สสจ.มห.ทีมงาน คร.
คลิกดูรายละเอียด คณะทำงาน SAT Covid-19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมติดตามการเตรียมรับการตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 63