ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กรกฏาคม 2015
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
กันยายน 2015
พฤ
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

สิงหาคม 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
            01
02
03
คลิกดูรายละเอียด ประชุม pm ด้านสิ่งแวดล้อมเขต ๔๐ คน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการสมาคม อสม.จังหวัดมุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» คัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน
04
คลิกดูรายละเอียด ชี้แจงplanfin 2559
05
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
06
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย
07
08
09
10
11
คลิกดูรายละเอียด ประชุมคณะทำงานและผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยครั้งที่2
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคณะกรรมการบริหาร
12
หยุดวันแม่แห่งชาติ
13
คลิกดูรายละเอียด เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลกลุ่มอาการโรคเกี่ยวกับหลังส่วนบน (20 คน)
14
15
16
17
18
19
20
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลกลุ่มอาการหลังส่วนล่าง (20 คน)
21
22
23
24
25
26
27
28
คลิกดูรายละเอียด 8:30» โรงพยาบาลมุกดาหาร
29
30
31