ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
มิถุนายน 2015
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
สิงหาคม 2015
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

กรกฏาคม 2015

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด 13» Video Conference เรื่อง MERS-Co-V
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมหารือแนวทางการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
02
03
คลิกดูรายละเอียด 8:30» โครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง
คลิกดูรายละเอียด 9» war room ไข้เลือดออก
คลิกดูรายละเอียด 9:30» Vedio Conference การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒(ธัญพร)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงบประมาณ
04
05
06
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 18 คน
07
คลิกดูรายละเอียด อบรมโปรกแกรมศูนย์พึ่งได้
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงขึ้นทะเบียนUC 59( เมือง ,ดอนตาล,หว้านใหญ๋ )
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการจ่ายชดเชย
08
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงขึ้นทะเบียนUC 59( นิคม,คำชะอี,ดงหลวง,หนองสูง)
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมการจ่ายชดเชย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมผู้รับผิดชอบงาน DHS FCT และ ทีม ครู ข. ประเมินเสริมพลัง DHS PCA FCT
09
คลิกดูรายละเอียด 8» ประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
8:30» อบรมทางไกลอาหารสำหรับผูัสูงอายุ (20 คน)
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมผู้รับผิดชอบงานDHS FCT และ ครู ข. ประเมิน DHS PCA FCT
10
คลิกดูรายละเอียด อบรมโปรแกรมศูนย์พึ่งได้
11
12
13
อบรมโปรแกรมOSCC ,๔๓แฟ้มโรคซึมเศร้าจิตเวชฆ่าตัวตาย รุ่น ๑ (เมือง,ดงหลวง,นิคม)
14
อบรมโปรแกรมOSCC ,๔๓แฟ้มโรคซึมเศร้าจิตเวชฆ่าตัวตาย รุ่น ๒ (คำชะอี,หว้านใหญ่,หนองส
15
16
17
คลิกดูรายละเอียด อบรม พบยส. งานยาเสพติด
18
19
20
21
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
22
23
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลการใช้ยาในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม (20 คน)
24
25
26
27
28
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นรอบที่ 2
29
30
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
31
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คลิกดูรายละเอียด ประชุมวิชา IS นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง