ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
กันยายน 2014
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
พฤศจิกายน 2014
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ตุลาคม 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
      01
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกลุ่มงานควบคุมโรค
02
คลิกดูรายละเอียด ประชุม กวป/ประชุมนำเสนอผลงาน
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมเลื่อนเงินเดือน
03
04
05
06
07
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเตรียมความพร้อมการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาผู้ป่วยเบาหวาน
คลิกดูรายละเอียด 14» ย้ายข้าราชการ
08
วันออกพรรษา
09
คลิกดูรายละเอียด ประชุมเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ต.ค.57
10
11
12
13
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ฯ
14
15
16
คลิกดูรายละเอียด ตั้งองค์กฐินสามัคคีสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารทอดถวาย ณ อ.คำชะอี
17
คลิกดูรายละเอียด งดใช้ห้องประชุม จัดเตรียมห้อง
18
19
20
21
22
23
หยุดวันปิยมหาราช
24
25
26
27
28
29
30
31