ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
พฤศจิกายน 2014
พฤ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
มกราคม 2015
พฤ
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ธันวาคม 2014

ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
: ห้องประชุม 1 : ห้องประชุม 2 : ห้องประชุม 3 : ห้องประชุม4(ไกล่เกลี่ย)
พฤ
  01
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
คลิกดูรายละเอียด 8:30» รณรงค์โครงการฟันเทียมพระราชทาน และรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ
คลิกดูรายละเอียด 9:30» ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อสม.
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุม กวป
02
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
คลิกดูรายละเอียด 8:30» คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมจัดทำแผนงบลงทุนค่าเสื่อม และงบปี 59-61
คลิกดูรายละเอียด 10» คัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
03
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
คลิกดูรายละเอียด คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
04
คลิกดูรายละเอียด 8:30» คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
คลิกดูรายละเอียด 8:30» คัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2558
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมงบลงทุนจังหวัดมุกดาหาร59-61
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมคณะกรรมการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
05
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
06
07
08
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมทีมเก็บข้อมูลยาสูบ
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาล ธรรมาภิบาลแผนการจัดซื้อยา และสัปดาห์เภสัช
09
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมติดผลการดำเนินงานระบบสารสนเทศ สสจ.มุกดาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13» ซ้อมเต้นงานกีฬา
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะทำงานธิดากาชาดมุกดาหาร ปี 2558
10
หยุดวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
11
คลิกดูรายละเอียด 8:30» อบรมทางไกลการดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมกรรมการสหกรณ์ จำนวน 16 คน
คลิกดูรายละเอียด 14» คณะทำงานเตรียมงานกีฬาด้านการจัดการเวที/ดนตรี
12
คลิกดูรายละเอียด 10» ประชุมคกก.ของขวัญรางวัลงานกีฬา
คลิกดูรายละเอียด 13» ซ้อมเต้นงานกีฬา
13
14
15
คลิกดูรายละเอียด นำเสนอเตรียมความพร้อม อสม.เข้าคัดระดับเขต/ภาค ครั้งที่ 1
คลิกดูรายละเอียด 13» ซ้อมเต้นงานกีฬา
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมงาน IT
16
17
คลิกดูรายละเอียด 13» ซ้อมเต้นงานกีฬา
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมติดตามงานคณะธิดากาชาด จ.มุกดาหาร ปี 58
คลิกดูรายละเอียด 14» คณะทำงานเตรียมงานกีฬาด้านการจัดการเวที/ดนตรี
18
9.00 ประชุมคณะทำงานด้านปฏิคม สวัสดิการ อาหาร
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ประชุมคณะกรรมการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
19
คลิกดูรายละเอียด ประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญด้านสาธารณสุข ของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘
คลิกดูรายละเอียด 8:30»  ประชุมเเนวทางพัฒนาฐานข้อมูลและชี้เเจงตัวชี้วัดและเเนวทางการเก็บข้อมูลรวมผลดำเนิ
คลิกดูรายละเอียด 13» ซ้อมเต้นงานกีฬา
20
งานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์2557
21
22
คลิกดูรายละเอียด 8:30» กล่มงานยุทธศาสตร์ประชุมการประเมินโครงการ
คลิกดูรายละเอียด 10»  กล่มงานพัฒนาบุคลากรประชุมเตรียมงานกาชาด
คลิกดูรายละเอียด 14» งานอนามัยสิ่งแวดล้อมประชุมอนุญาตจัดตั้งสถานบริการ
23
คลิกดูรายละเอียด นำเสนอและเตรียมความพร้อม อสม.เข้าคัดเขต/ภาค ครั้งที่ 2
คลิกดูรายละเอียด 9» ประชุมผู้บริหารสสจ.มห.
คลิกดูรายละเอียด 10» ปกครองจังหวัด คณะกรรมการงานกาชาดจังหวัด
คลิกดูรายละเอียด 14» ประชุมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลในการดำเนินโครงการองค์กรต้นแบบไร้พุง
24
คลิกดูรายละเอียด 8:30» ประชุมพิจารณางบ NGOs
คลิกดูรายละเอียด 13:30» ศตส.จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมงานยาเสพติด
25
คลิกดูรายละเอียด การดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มอัมพฤกษ์ อัมพาต
คลิกดูรายละเอียด อบรม Audit บัญชี
26
คลิกดูรายละเอียด อบรม Audit บัญชี
คลิกดูรายละเอียด ประชุมสื่อสารนโยบายการแพทย์แผนไทย
27
28
29
คลิกดูรายละเอียด 13» ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุข
30
31
หยุดวันสิ้นปี