อังคาร, 16 พฤศจิกายน, 2021
ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
16
พฤศจิกายน 2021
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  icons/cat-2.gif[ตลอดวัน] เวทีสรุปบทเรียนธรรมนูญจังหวัด
8:00 icons/cat-1.gif[8:00-12:00] ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
icons/cat-4.gif[8:30-13:00] เวทีสรุปบทเรียนธรรมนูญจังหวัด
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00 icons/cat-1.gif[13:00-16:30] ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10

icons/cat-8.gif[14:00-16:00] ประชุมเตรียมงานเดินแบบกาชาด65
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]