อังคาร, 9 พฤศจิกายน, 2021
ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
09
พฤศจิกายน 2021
พฤ
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
  icons/cat-4.gif[ตลอดวัน] ประชุมรับการชี้แจงแผนการตรวจราชการ ปี 2565 จากกระทรวงสาธารณสุข
icons/cat-3.gif[ตลอดวัน] ประชุมวิจัยพัฒนาเด็ก
8:00 icons/cat-1.gif[8:00-12:00] ประชุม eoc สธ มุกดาหาร

icons/cat-2.gif[9:00-12:00] ประชุมขับเคลื่อนงานหมอพื้นบ้านจังหวัด
icons/cat-6.gif[9:00-12:00] ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนน
icons/cat-1.gif[9:00-12:00] ประชุมรับรองหมอพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/64

icons/cat-1.gif[13:00-16:30] ประชุม EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
icons/cat-6.gif[13:30-16:30] คุ้มครองผู้บริโภคฯ Ranking


icons/cat-1.gif[14:00-16:30] ประชุมคณะกรรมการ CPO เขตสุขภาพที่ 10 ผ่านระบบ WebEX โดยท่าน นพ.สสจ.มห เป็นประธาน
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]