อังคาร, 26 ตุลาคม, 2021
ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
26
ตุลาคม 2021
พฤ
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
  icons/cat-6.gif,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
icons/cat-2.gif[ตลอดวัน] ประชุมคณะทำงานอุบัติเหตุทางถนนรพช.และสสอ.
8:00 icons/cat-1.gif[8:00-12:00] ประชุม eoc สธ มุกดาหาร
icons/cat-3.gif[8:30-12:00] ประชุม TO BE NUMBER ONE
9:00
10:00
11:00
12:00 icons/cat-4.gif[12:00-16:30] ประชุมคณะกรรมบริหารทรัพยากรบุคคล เขตสุขภาพที่ 10

icons/cat-3.gif[13:00-16:30] ประชุม TO BE NUMBER ONE
icons/cat-1.gif[13:30-16:00] ประชุมคณะทำงาน EOC(โควิด-19) เขตสุขภาพที่10
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]