พุธ, 22 กันยายน, 2021
ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
22
กันยายน 2021
พฤ
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  icons/cat-6.gif,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
icons/cat-2.gif[ตลอดวัน] พิจารณาอนุญาตสถานที่ปลูกกัญชง
icons/cat-5.gif[ตลอดวัน] ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนอุบัติเหตุทางถนน
icons/cat-3.gif[ตลอดวัน] สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
8:00  
9:00 icons/cat-8.gif[9:00-16:00] ตรวจรับเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด(Pulse Oximeter)
icons/cat-1.gif[13:30-16:00] ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)


icons/cat-1.gif[15:00-16:30] ประชุมทางไกลการบริหารวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]