อังคาร, 17 สิงหาคม, 2021
ระบบการจองห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


ประเภท :
ประเภท : ทั้งหมด
17
สิงหาคม 2021
พฤ
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  icons/cat-6.gif,กง.คบส ใช้ห้องประชุมแทนห้องทำการรอซ่อมแอร์
icons/cat-5.gif[ตลอดวัน] ประชุม TUC
icons/cat-3.gif[ตลอดวัน] ประชุมคณะทำงาน​ TO​ BE NUMBER ONE
8:00 icons/cat-8.gif[8:00-16:30] พิจารณาผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
icons/cat-1.gif[8:00-12:00] ประชุม eoc สธ มุกดาหาร

[9:00-12:00] ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหห้องประชุม.ศาลากลาง

icons/cat-1.gif[13:30-16:00] ประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โควิด-19)icons/cat-4.gif[15:00-16:30] ประชุมคณะทำงานสื่อสารความเสี่ยง อำเภอ จังหวัดมุกดาหาร
icons/cat-7.gif[15:00-16:30] เตรียมรับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00  


[]